Ågs Bruk

Ågs Bruk

Som en hägring stiger hyttan i Åg upp i den tidiga morgondimman.


Bruket sover.


Sommartid är de gamla bruks-bostäderna fulla av liv - vår tids semesterfirare. På vintern är det tyst och stilla.Ågs hytta stängdes och upphörde med tackjärnstillverkningen 1927. Då hade verksamheten pågått i hundra år. Privilegierna erhöll dåvarande STORA 1827 för en masugn vid Ågsjön i Svärdsjö.


Efter tillkomsten av stångjärnsbruket i Korså på 1840-talet ökade tackjärnsbehovet och en storhetstid började för Åg. Som på de flesta av de gamla bruken i Bergslagen brann hyttan med masugn, rosthus, vedbod och tackjärnsbodar, men återuppfördes omedelbart. Detta skedde 1844 och uppbyggnaden gav bruket nytt liv och Ågs masugn var sedan i oavbruten drift fram till nedläggningen 1927. Tackjärnet forslades på olika sätt den 20 km långa vägen till smedjan i Korså, där det vidareförädlades till stångjärn. Korså var i drift fram till 1930.


Både Korså och Åg är två välbevarade 1800-talsbruk och ägs idag av Stiftelsen Stora Kopparberget. I Korså finns ett rekreationscentrum där turister träffas och där modernt skogsbruk och industrihistoria går hand i hand.


I Åg har hyttan restaurerats med AMS medel i Riksantikvarieämbetets regi. Här kan man med fantasins hjälp förflytta sig till en svunnen storhetstid medan ringarna på vattnet ger vila och ro.


I Åg finns idag förutom den fina hyttanläggningen också en liten klensmedja, bruksdammen, arbetarbostäder, gammalt brukskontor och ett imponerande slaggvarp.