Om föreningen

Fiske i

Svärdsjö-Ågsjöns

FVOF

Svärdsjö-Ågsjöns FVOF

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1986

Styrelse


Ordf Göran Eriksson, 070 201 32 00

Vice ordf, Mattias Östlund, 070 58 53 417

Sekr, Anders Sjöberg, 070 231 25 50

Kassör, utom styrelse

Karin Norling  070 312 26 48


Ledamot  Jan Alm, 070 267 80 04

Ledamot  Hans-Göran Åkers, 070 683 59 77

Ledamot  Thoomas Wiik, 070 312 19 70

Ledamot  Dan Lindvall, 072 050 72 90


Ansvarig Aborrtjärn

Per-Erik Öhman,  073 819 50 82




In English
Auf Deutsch

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen med Dina synpunkter och förslag på hur fisket kan utvecklas.

Svärdsjö-Ågsjöns FVOF © 2010