Om föreningen

Svärdsjö-Ågsjöns FVOF

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1986

Styrelse


Ordf Göran Eriksson, 070 201 32 00

Vice ordf, Carina Gunnarsdotter-Eriksson

Sekr, Anders Sjöberg, 070 231 25 50

Kassör, utom styrelse

Karin Norling  070 312 26 48


Ledamot  Jan Alm, 070 267 80 04

Ledamot  Hans-Göran Åkers, 070 683 59 77

Ledamot  Thoomas Wiik, 070 312 19 70

Ledamot  Dan Lindvall, 072 050 72 90


Ansvarig Aborrtjärn

Per-Erik Öhman,  073 819 50 82
Kontakta gärna någon av oss i styrelsen med Dina synpunkter och förslag på hur fisket kan utvecklas.