Fiskebestämmelser

Fiskebestämmelser

Följande bestämmer gäller inom fiskevårdsområdet:


    N

 Nätfiskeförbud råder 300 meter från Ryssjöåns inlopp i Ågsjön samt en radie 300 meter från Ågsjöns utlopp.Nätfiskeförbud och flytring- båtförbud gäller i Stora Öratjärn. Max 3 ädelfiskar per dygn.


Fiske i Isalaån tillåtet tiden 1 maj till 1 september.


Abborrtjärnen.  Endast fiske med särskilt kort, vilket kan köpas i automat vid sjön. Ett kort ett spö 3 fiskar


I Öratjärnen får max 3 ädelfiskar per dygn tas upp.


Vid nätfiske får 5 nät användas, Näten skall vara märkta med namn.


Fiskekortsinnehavare har rätt till handredskapsfiske (pimpelspö, dragrodd, kastspö, metspö samt 15  angeldon).


Samtliga kort gäller som familjekort där barn under 16 år inräknas.


Tjuvfiske beivras.  Fiskekort skall kunna uppvisas för fiskepolis.


Håll naturen ren.  Skräpa inte ner !