Fiskebestämmelser

Fiske i

Svärdsjö-Ågsjöns

FVOF

In English
Auf Deutsch

Fiskebestämmelser

Följande bestämmer gäller inom fiskevårdsområdet:

  • Nätfiskeförbud råder 300 meter från Ryssjöåns inlopp i Ågsjön samt en radie 300 meter från Ågsjöns utlopp.


  • Nätfiskeförbud och båtförbud gäller i Stora Öratjärn. Max 3 ädelfiskar per dygn.


  • Fiske i Isalaån tillåtet tiden 1 maj till 1 september.


  • Abborrtjärnen.  Endast fiske med särskilt kort, vilket kan köpas i automat vid sjön. Ett kort ett spö 4 fiskar


  • I Öratjärnen får max 3 ädelfiskar per dygn tas upp.


  • Vid nätfiske får 5 nät användas, Näten skall vara märkta med namn.


  • Fiskekortsinnehavare har rätt till handredskapsfiske (pimpelspö, dragrodd, kastspö, metspö samt 15  angeldon).


  • Samtliga kort gäller som familjekort där barn under 16 år inräknas.


Tjuvfiske beivras.  Fiskekort skall kunna uppvisas för fiskepolis.


Håll naturen ren.  Skräpa inte ner !

Svärdsjö-Ågsjöns FVOF © 2010